Ofte stilte spørsmål:

Hva er forskjellen på en hurtiglader og en hjemmelader?

En hurtiglader mater bilens fremdriftsbatteri direkte med likestrøm med effekter fra 50KW til 125KW

En hjemmelader mater bilen med vekselstrøm, og lader fremdriftsbatteri via en likeretter som ofte setter begrensningen på ladekapasiteten.

Hvordan løser man den lovpålagte ladetilgangen der det er felles parkering?

Det settes opp et felles ladeanlegg med en betalingsløsning så hver bruker betaler for sin bruk.

Hvor starter vi som styre prosessen med ladeplasser for elbiler?

Kartlegg dagens behov og kapasitet sammen med en uavhengig rådgiver med kunnskap rundt fagområdet.

Hvem skal betale for installasjonen av ladeanlegget?

Sameiet i felleskap betaler for tilrettelegging for ladepunkter, og beboer/bruker betaler lader og installasjonen av denne. 

Hvem betaler for strømmen til ladepunktene?

I de aller fleste tilfellene så betaler brukeren for strøm som er forbrukt via sitt ladepunkt. Innkrevingen av disse pengene kan gjøres internt i sameiet eller settes bort eksternt.

Hvordan skal dere sikre at dere blir tilbudt den beste løsningen?

Hold fokus på løsning, ikke bli blendet av produkter tidlig i prosessen. Hent inn hjelp om dere ikke sitter på nødvendig kompetanse.