Skaper inntoget av elbiler ladeproblematikk og vanskelige spørsmål i ditt borettslag eller sameie?

Bruker styret unødvendig mye tid på å bearbeide spørsmål rundt elbil-lading fra beboere som de ikke har forutsetninger eller kompetanse til å ta rette avgjørelse omkring?

Opplever du at subjektive anbefalinger fra leverandører eller installatører ikke nødvendigvis er de rette for ditt sameie eller borettslag?

Vi i GreenGrid ønsker å være din nøytrale og uavhengige konsulent i den vanskelige prosessen det noen ganger kan være å avdekke det faktiske behovet, kartlegge dagens kapasitet og samtidig være rustet til morgendagens krav og behov. Vi hjelper deg å finne trygge, gode og fremtidsrettede ladeløsninger.

Løsningsforslagene og valgene kan være mange fra de ulike leverandørene og installatørene. I de fleste tekniske installasjoner og beskrivelser vil derfor behovet for en kompetent og nøytral part, som kan oversette og forklare tydelig hva som ligger i fagtermologien være en stor fordel for mange.

Vi i GreenGrid ønsker å bidra med dette og avvæpne de tekniske begrepene som kommer, så du som kunde forstår alle leddene i prosessen og hva de innebærer samt hva de vil kreve av deg som beslutningstaker.

Ta kontakt dersom det er spørsmål rundt:

GreenGrid hjelper ditt borettslag eller sameie

GreenGrid hjelper gjerne ditt borettslag eller sameie med hele eller deler av prosessen når behovet for elbil-lading melder seg.

Vi er objektive og leverandøruavhengige, og har ditt borettslag eller sameie i fokus for å få på plass den beste løsningen for dere.

Ladebry kan fort bli hodebry, GreenGrid fjerner hodebry: Ta kontakt for en uformell henvendelse.
Som en uavhengig konsulent kan vi hjelpe deg med hele eller deler av prosessen rundt elbil-lading.
Både på nytt og allerede eksisterende anlegg.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale